Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 3 Mar 2016

Διαφημιστική προώθηση των μεταπτυχιακών κατευθύνσεων του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  • Digital Advertising
  • SEO
  • Graphic Design