Αλισάχνες

Σχεδιασμός εξωφύλλου για το βιβλίο “Αλισάχνες: η προσφυγική κρίση μέσα από την θεατρική γραφή” και σχεδιασμός του επικοινωνιακού υλικού διημερίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της οποίας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου.