ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Η εταρεία μας ανέλαβε τον επανασχεδιασμό λογοτύπου για την αλυσίδα Super Market Υπέρ Γρηγοριάδης, την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας καθώς και τον σχεδιασμό του έντυπου φυλλαδίου προσφορών της εταιρείας.

  • CLIENT ΥΠΕΡ Γρηγοριάδης